image description


İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ

İş sağlığı, güvenliği ve çevre politikası alanındaki hedeflerimiz; “çevre ve insan sağlığı adına gerekli tedbirleri alarak çevre ve sağlık/güvenlik sisteminde sürekli gelişim sağlamak” olarak şekilleniyor.

Bu hedeflere ulaşmak için BHG YAPI , aşağıdaki gereklilikleri gerçekleştirmeyi taahhüt ediyor:


*Ülkemizdeki veya çalışılan ülkenin yürürlükteki iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili kanun ve yönetmeliklerine uymak,

*Çevre ve insan sağlığına gelebilecek tehlikeleri daima önceden belirleyip gerekli önlemleri almak,

*Doğal kaynakları ve enerji kaynaklarını ekonomik ve verimli bir şekilde kullanmak,

*Çalışan tüm personelimizin İSG sorumluluklarının farkında olmasını sağlamak için gerekli duyuruları yapmak, eğitim ve bilinçlendirme çalışmaları yürütmek,

*Faaliyetlerimizin insan ve çevre üzerindeki olumsuz etkilerini minimize etmek,

*Müşterimiz ve tedarikçilerimiz dahil tüm personelimizi sağlık ve çevrenin korunması konularında bilinçlendirmek, gerekli durumlarda eğitim verilmesini sağlamak,

*Şartlara uygunluğun idame ettirilmesi için İSG Politikasını periyodik olarak gözden geçirmek;

*Çevre ve iş güvenliği ile ilgili ülkemizdeki yasal mevzuata ve üyesi olduğumuz kuruluşların şartlarına uymak,

*Tüm tedarikçi ve taşeronlarımızın iş sağlığı ve güvenliği bilincine ulaşmasını sağlamak için gerekli eğitim ve öğretimi temin etmek.

*Gerçekleşen kaza ve olayların tekrarlanmasını önlemek adına sürekli iyileştirme yapmak,

*Kazalara sebebiyet verebilecek tehlikeli ortamların oluşmasını engellemek ve mevcut tehlikeli ortamları ortadan kaldırmak,

*Politikamızı sürekli ilgili taraflar için ulaşılabilir kılmak.

*İş Sağlığı ve Güvenliği yönetim sistemini uygulanırken işverenler de dahil olmak üzere tüm tarafların beklentilerini dikkate almak,